TANNOMETER

Birada, Şarapta, Meyve Sularında ve Bitki Özlerinde Bulunan Fenik Maddelerini Saptayan Nefolometre

Bünyesinde doz cihazı, ısı kontrollü ölçüm odası, manyetik karıştırıcı, turbidimetre, fonometre, ve noktalı değerlendirme bilgisayarını barındırır. 4-renkli entegre noktalı yazıcı eğrileri ve sonuçları belirtir.

ÜRÜN GÖRSELLERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Entegre otomatik modları:

 • Tannoidler
 • Alkol soğutma testi (MEBAK-metod 2.19.2.3)
 • Madde azaltma
 • (MEBAK ve Prof. Chapon’a göre)
 • Hassas proteinler
 • Amonyak sülfat ekleme limiti
 • (MEBAK-metod 2.19.2.5)

MEBAK: Orta Avrupa Mayalama Teknolojileri Analiz Komisyonu

PC-Yazılım Tannolab 2.0

Windows 98/NT altında işleyen Kullanıcı dostu programı Tannometer’in laboratuar verilerinin değerlendirilmesini ve dokümantasyonunu sağlar. PC tarafından, Tannometer’in bütün altı otomatik modunun ölçüm eğrilerini rahatlıkla ve kolayca kontrol eder.

 • Eğrilerin analiz esnasında sunumu
 • Ölçüm verisi ve yardımcı bilgiler için entegre veri tabanı
 • Değişik eğriler için simultane prezentasyon
 • Eğri yuvarlama ve düzeltme fonksiyonu
 • Çok ölçümlü durumlarda ortalama alma

Tannolab ölçüm değerlerini online verir. Komple ölçüm verilerini saklar ve test sertifikalarını yazar. Belli bir noktada Diferansiyel ve İntegral hesaplamaları, değerlendirme ve değişik eğrilerin girişimini mümkün kılar.

TEKLİF FORMU

YUKARI